FANDOM


Mayoigo Nekoya

Imagen del PV

Mayoigo Nekoya (迷子猫奴 / El Gato Perdido)  es una Canción Original Vocaloid.

Fue publicada un 22 de enero de 2012 y actualmente supera las 35 mil visitas en Nicovideo.

El nombre de la canción puede ser un juego de palabras, y significar "El Gato Esclavo de los Niños Perdidos" (Slave Cat Of Stray Child). Lo cual concuerda con las escenas mostradas en el vídeo. 

Intérpretes: KAITO, Kagamine Rin y Len

Música y Letra: MAYUko

Letras

ある朝目覚めりゃあ 猫がおらん 
はてどこへ行ったか 見当もつかぬ 
さても大儀で 骨は折ろうが 
探しに行くとしようじゃないか

『迷子猫奴よどこへ行く?』

壱ノ刻 湿気た厨にて 
覗く米櫃舎利は無く 
「てちたてと、てとや、つてとたち」 
鳴くは尾っぽに毛の亡き何かだけ

弐ノ刻 黴た厠にて 
覗く手水場水は無く 
「させそすせ、しせそ、せそしすさ」 
跳ぶは鰭手悩ましき何かだけ

青い瞳の迷子猫奴 
腹が減っては余程ひもじかろうに 
青い瞳の迷子猫奴 
薄汚れた首足は厭うだろうに

探せど呼べど見つからぬ 
 探せと呼べど見つからぬか? 
待てど暮らせど現れぬ 
 待てど暮らせど現れぬか?

「迷子猫奴よ今何処」

参ノ刻 洒落た仏間にて 
覗く手焙り灰は無く 
「かこきかけ、くこか、けこかくき」 
泣くは走るに容易き何かだけ

伍ノ刻 朽ちた臥房にて 
覗く敷き布に熱は無く 
「なのにねな、ぬのね、のにねのな」 
飛ぶは節目美しき何かだけ

黒い毛並の迷子猫奴 
火を焼べねば直に凍うだろうに 
黒い毛並の迷子猫奴 
軟き襤褸を恋しく思うだろうに

探せど呼べど見つからぬ 
 探せと呼べど見つからぬか? 
待てど暮らせど現れぬ 
 待てど暮らせど現れぬか?

「迷子猫奴よ今何処」

肆ノ刻にゃあ 猫がなく 
そろゝ鬼も飽いただろう 
迷子探し 夢渡り 
望む姿は見えたかえ

ある朝目覚めりゃあ 猫がおらん 
はてどこへ行ったか 見当もつかぬ 
さても大儀で 骨は折ろうが 
探しに行くとしようじゃないか


残るは最後 裏庭の井戸


ある朝目覚めりゃあ 猫がおらん 
はてどこで油を売っておるやら 
さても大儀で 骨は折ろうが 
迎えに行くとしようじゃないか

(Dōga yori kaki okoshi)
Aru asa mezamerya a neko ga oran
Hate doko e itta ka kentō mo tsukanu
Sate mo taigide hone wa orouga
Sagashi ni iku to shiyou janai ka

“Maigo neko yatsu yo doko e iku? ”

Ichi no koku shiketa kuriya nite
Nozoku komebitsu shari wa naku
`Te chi-tate to,te to ya, tsute to tachi'
Naku wa oppo ni ke no naki nanika dake 弐

No koku kabita kawaya nite
Nozoku chouzu-ba mizu wa naku
`Sa se-so su se, shi se-so, se soshi susa'
Tobu wa hire-te nayamashiki nanika dake

Aoi hitomi no maigo neko yatsu
Hara ga hette wa yohodo himojikarou ni
Aoi hitomi no maigo neko yatsu
Usu kegareta shusoku wa itoudarou ni
Sagasedo yobedo mitsukaranu

Sagase to yobedo mitsukaranu ka?

Matedokurasedo arawarenu
Matedokurasedo arawarenu ka?
`Maigo neko yatsu yo imadoko'
San no koku shareta butsuma nite

Nozoku teaburi hai wa naku
`Kakoki kake, ku ko ka, ke ko kakuki'
Naku wa hashiru ni yōiki nanika dake
Go no koku kuchita ga bō nite
Nozoku shiki nuno ni netsu wa naku

`Nanoni nena,nu no ne,noni ne nona'

Tobu wa fushime utsukushiki nanika dake
Kuroi kenami no maigo neko yatsu
Hi o yaki beneba jikani kōudarou ni
Kuroi kenami no maigo neko yatsu 軟

Ki ranru o koishiku omoudarou ni
Sagasedo yobedo mitsukaranu
Sagase to yobedo mitsukaranu ka?
Matedokurasedo arawarenu
Matedokurasedo arawarenu ka?

`Maigo neko yatsu yo imadoko' 肆
No koku nya a neko ga naku
Soro oni mo aitadarou
Maigo sagashi yume watari
Nozomu sugata wa mieta ka e

Aru asa mezamerya a neko ga oran
Hate doko e itta ka kentō mo tsukanu
Sate mo taigide hone wa orouga
Sagashi ni iku to shiyou janai ka

Nokoru wa saigo uraniwa no ido
Aru asa mezamerya a neko ga oran
Hate doko de abura o utte oru yara
Sate mo taigide hone wa orouga

Mukae ni iku to shiyou janai ka
Aru asa mezame rya a neko ga oran
Hate doko e itta ka kentō mo tsukanu
Sate motai gide ho ne haorouga

Sagashi ni iku to shiyou janai ka
Ma yoi go nekoya yo doko e iku?
Ichi no koku shiketaku
Riya nite

Nozoku kome bitsu shari wanaku
`Te chi-tate tote to ya, tsute to tachi'
Naku wa o ppo ni ke no naki nanika dake
Ni noko ku kabita ka waya nite

No zo kuchi ~youzubamizuhanaku
`Sa se-so su se, shi se-so, se soshi susa'
Tobu wa hata de nayamashiki nanika dake
Aoi Hitomi no mayoi go nekoya
Wa ra ga hette wa yoppodo himojikarou ni
Aoi
Hitomi no mayoi go nekoya
Usu yogoretashi ~yusokuhaitoudarouni

Sagasedo yobedo mitsukaranu
Sagase to yobedo mitsukaranu ka?
Matedo kurasedo arawarenu
Matedo kurasedo arawarenu ka?

`Mayoi go neko ya yoi maizu ko'

San no koku shi ~yaretabutsumanite
Nozokute aburi hai wanaku
`Kakoki kake, ku ko ka, ke ko kakuki'
Naku wa hashiru ni tayasuki nanika dake

Go no koku kuchitaga bō nite
Nozoku shiki fu ni netsu wanaku
`Nanoni nena,nu no ne,noni ne nona'
Tobu wa fushi-me utsukushiki nanika dake

Kuro ike
Nami no mayoi go nekoya
Hi o kubeneba jiki ni kogoudarou ni
Kuro ike

Nami no mayoi go nekoya
Yawaki boro o koishiku omōdarou ni
Sagasedo yobedo mitsukaranu
Sagase to yobedo mitsukaranu ka?

Matedo kurasedo arawarenu
Matedo kurasedo arawarenu ka?
`Mayoi go neko ya yoi maizu ko'
Yo n no koku nya a neko ga naku

Sorosoro o ni mo aitadarou
Ma yoi go sagashi yume watari
Nozomu su gata wa mieta ka e
Neko ya neko ya izu ko e iku

Aru asa mezame rya a neko ga oran
Hate doko e itta ka kentō mo tsukanu
Sate motai gide ho ne haorouga
Sagashi ni iku to shiyou janai ka

Nokoru wa sai go u ra ni wa no ido
Aru asa mezame rya a neko ga oran
Hate doko de abura o utte oru yara
Sate motai gide ho ne haorouga
Mukae ni iku to shiyou janai ka

Aún no disponemos de ninguna traducción ¡Si conoces alguna no dudes en colocarla!

¡Interferencia de bloqueo de anuncios detectada!


Wikia es un sitio libre de uso que hace dinero de la publicidad. Contamos con una experiencia modificada para los visitantes que utilizan el bloqueo de anuncios

Wikia no es accesible si se han hecho aún más modificaciones. Si se quita el bloqueador de anuncios personalizado, la página cargará como se esperaba.

También en FANDOM

Wiki al azar